Aad orgelist, Evolutie

O2 E Consultancy

Is een praktijk voor natuurgeneeskundige therapieën, gericht op de heling van chronische klachten en ziektepreventie.

De basisbehandeling gaat uit van Regenesis Therapie, een energetische therapie waarmee het zelfhelende vermogen kan worden versterkt en chronische klachten kunnen worden opgelost.

Vaak hebben mensen van alles geprobeerd om hun gezondheid te verbeteren en dan blijkt Regenesis Therapie een drastische verbetering te zijn van hun gezondheid.

Hypnotherapie is een behandelmethode waarmee emotionele en traumatische ervaringen uit het verleden, die vaak nog onbewust aanwezig zijn en die ontwikkeling van het bewustzijn belemmeren, kunnen worden opgelost.

Deze Therapieën kunnen afzonderlijk of in combinatie worden toegepast.

Ook organiseren wij lezingen, cursussen en  workshops op gebied van bezinning, levensbeschouwing en creatieve vorming.

Visie op ziek zijn

De primaire oorzaak van gezondheidsklachten is psychisch, maar de mate waarin een ziekte kan optreden is afhankelijk van onze leefwijze, de conditie van ons lichaam, maar ook van  omgevingsfactoren, zoals de sociaal-maatschappelijke situatie en de constitutie van de mens die ook door erfelijke aanleg wordt bepaald.

Ons brein kan niet tegen langdurige stress en zoekt daarom een oplossing om te overleven en verlegt het probleem naar hiërarchisch lager niveau, namelijk het fysieke lichaam. Als in  het brein een emotioneel conflict ontstaat dan wordt dit verlegd naar een voor het brein corresponderend orgaan in het fysieke lichaam.

De mate waarin de klachten zich manifesteren is afhankelijk van de verzuring van ons lichaam. Ons lichaam verzuurt naarmate we ouder worden en dit is een vorm van vervuiling die onze gezondheid bedreigt door de slechte kwaliteit van voeding en drinkwater, verontreiniging van lucht, elektromagnetische straling, overvloedig medicijngebruik en overmatige stress.

Als de verzuring in het lichaam te hoog is, is de kans op chronische klachten groot of treedt heftiger op. Dit kunnen kleine signalen zijn, uiteenlopend van een verkoudheid, keelpijn, griep, of huiduitslag tot uiteindelijk grote signalen. Het is daarom belangrijk om goed te luisteren naar de signalen van ons lichaam.

Natuurgeneeskundige therapieën gaan uit van een holistische behandeling van de klachten door de aanpak van de fysieke en de emotionele oorzaak van het probleem, die ook de energieblokkades aanpakken. Ook  het ontgiften van het lichaam is een belangrijk aandachtspunt.

Angst bewijst ons geen dienst als het gaat om verwachtingen of veronderstellingen die mogelijkerwijs in de toekomst zouden kunnen gebeuren. Het is niet zinvol hieraan te veel aandacht te besteden en geeft voeding aan negatieve gedachten en gevoelens. Positieve denkkracht is van positieve invloed op onze gezondheid.