Disclaimer

Workshop, cursussen en therapieën 

De betreffende cursussen en workshops over Energetische healing en Energetische therapie, waaronder Regenesis®,  zijn niet bedoeld als vervanging voor een doktersadvies of medische interventies. Natuurgeneeswijze in de vorm van energetische therapieën hebben niet de intentie om andere behandelingen, interventies of medicaties te doorkruisen.

Integratietherapiëen  kunnen geweldige resultaten opleveren, maar er is geen garantie dat het voor iedereen werkt. Deelnemers aan workshops, cursussen en therapieën blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en de keuze wat zij met de aangeboden Energetische healing en -therapie doen.

Intellectueel eigendom 

Niets uit deze website, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.

Verwijzing naar andere websites

Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld als service voor de gebruiker. De webmaster van deze site draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en inhoud van websitegebruikers die zijn gelinkt aan deze website

Geen aansprakelijkheid

In de website is zo goed mogelijk nauwkeurige en actuele informatie opgenomen, met name ten aanzien van cursussen en workshops.  Er kan echter  geen garantie worden gegeven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.