Biografie

Omschrijving van het werk
In mijn schilderwerk toon ik een abstract figuratieve wereld, waarvan de thema’s zijn gebaseerd op processen die de veranderingen in onze wereld symboliseren. Deze “beelden uit een veranderende wereld” zijn een confrontatie tussen natuur/landschap en industriële ontwikkelingen. De relatief snelle maatschappelijke veranderingen kunnen in de beeldtaal zeer divers worden geïnterpreteerd. Een dynamische omgeving kan zowel een positief als een negatief beeld opleveren, zoals die van verval. De schoonheid van verval levert echter ook interessante beelden op.

Een vaak terugkerend thema in mijn werk zijn de restanten van oude mijn- of staalindustrieën, oude steden en landschappelijke elementen. De landschappelijke thema’s in mijn werk zijn vaak geïnspireerd door de mergelwinning in het Limburgs grensgebied die het landschap kunnen verarmen of verrijken, afhankelijk van de schaal waarin ontginning plaatsvindt.

Mijn schilderwerk bestaat uit geabstraheerd werk, met sterke figuratieve elementen. Het resultaat van mijn werk zijn ritmische kleurvlakken in een compositorisch evenwicht waarmee een nieuwe werkelijkheid  wordt gecreëerd, die mysterieus en spiritueel is. Een veel gebruikt medium is acryl  veelal in combinatie met collage.