Publicaties

Je gezicht als spiegel van je gezondheid

Recentelijk is mijn nieuwe boek verschenen:.

Het boek ‘Je gezicht als spiegel van je gezondheid’(ISBN 978 94 92079 41 1) is een belangrijke aanvulling op de complementaire heelkunde. Het boek is te bestellen bij de uitgever: https://boekencooperatie.nl/ of de directe pagina https://boekencooperatie.nl/product/je-gezicht-als-spiegel-van-je-gezondheid

Iedereen heeft een ander lichaamsgestel. Sommigen roken hun leven lang en krijgen geen longkanker, terwijl anderen nog nooit een sigaret hebben aangeraakt en wel die ziekte krijgen. Er zijn personen die leven erop los en worden heel oud en er zijn mensen die heel bewust leven en hun pensionering niet halen. Erfelijkheid, constitutie, psychische problemen door langdurige emoties en de sociale en maatschappelijke omgeving verklaren veel over het fysieke gestel en de geestkracht van elk mens. Daarom is de kennis van de ‘pathologie van het gezicht’ een onmisbaar instrument voor het herkennen van gezondheidsproblemen. Het bijzondere van deze kennis is dat gezondheidsproblemen en -klachten direct van het gezicht kunnen worden gelezen. In feite is het gelaat een open boek waarin de gesteldheid van onze organen is af te lezen. Onverwerkte emoties en gezondheidsproblemen tekenen zich na verloop van tijd af op het gezicht en krassen die als het ware in het gelaat. Deze kennis  zal eenieder aanspreken die is geïnteresseerd in zijn eigen gezondheidspreventie of therapeutisch werkzaam is. Als therapeut, schrijver en kunstschilder is hij in staat om deze kennis op heldere, duidelijke en inzichtelijke wijze over te brengen.

Keerpunten in bewustwording, uitgeverij Magister

ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave;
ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek)

In onze dynamische samenleving die veel stress en angst teweeg brengt, worstelen veel mensen met hun identiteit over wie ze zijn of wat hun levensdoel is. Keerpunten in bewustwording is een indringend verhaal waarin maatschappelijke en levensbeschouwelijke zaken sterk met elkaar zijn vervlochten. 

Keerpunten in bewustwording is voor eenieder bedoeld die niet alles voor zoete koek wil slikken en reikt denkrichtingen aan voor een humane maatschappij, maar geeft ook de lotsbestemming van de mens aan. Een groot aantal thema’s passeren de revue, waaronder: keerpunten in de geschiedenis die van invloed zijn geweest op de huidige westerse maatschappij, het functioneren van onze democratie, de oorzaken van ziekzijn, religie, spiritualiteit, orgaandonatie en het leven na de dood.

Agenda

 

Eerder verschenen boeken van Aad Orgelist:

'Is de Aarde een slavenplaneet' 

ISBN 978-94-6153-388-3   Uitgeverij Aspect

Dit boek is een pleidooi om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een humanere samenleving. Het boek speelt in op actuele maatschappelijke thema’s. Het geeft een inzichtelijk beeld van de problemen die zich in de Westerse samenleving afspelen met betrekking tot de (vrije) markt, de overheid en de burger. Dit heeft een uniek boek opgeleverd dat ratio en bezinning samenbrengt. Het is een boek waarin de nodige kennis en inzichten zijn samengevat en denkrichtingen worden aangereikt voor een leefbare en humane maatschappij. Het is een eye-opener dat veel mensen inzicht zal geven in de machtstructuren binnen onze maatschappij. Daarnaast kunnen de voorgestelde denkrichtingen aanzetten tot creatief nadenken en leiden tot een brede maatschappelijke discussie over wezenlijke hervormingen van onze maatschappij. Er staan feiten en meningen in die voor eenieder van ons het overdenken waard zijn. In het slot van het boek krijgt het begrip zingeving een belangrijke betekenis. Voor daadwerkelijke veranderingen van onze maatschappij zal het proces van bewustwording zich eerder vanuit de samenleving ontwikkelen dan vanuit de (politieke) macht.

 

‘Dansen tussen de sterren’ 

ISBN 9789461768711 Uitgeverij Boekscout  www.Boekscout.nl

Schilderij: ´Dansen tussen de sterren´ van Aad Orgelist

Dit boek vertelt over de droevige - maar ook bijzondere - ervaringen van ouders van wie een kind plotseling is overleden. Het is een spiritueel relaas dat tal van wonderen beschrijft, die zij hebben meegemaakt en die hun inzicht in het leven na de dood ingrijpend hebben veranderd. Het boek gaat over rouwverwerking, biedt troost aan mensen van wie een geliefde is overleden en geeft vooral hoop. Voor mensen die twijfelen aan een leven na de dood biedt het boek wellicht meer inzicht.

Het boek is geïllustreerd met schilderijen van Aad Orgelist, die geïnspireerd zijn op het ‘verdergaan’ van zijn dochter Eveline.

Recensies

Recensie van het boek Keerpunten in bewustwording
Was Aad orgelist in zijn vorige boek “Is de aarde een slavenplaneet” al intensief bezig met de grote maatschappelijke vraagstukken en met de oplossing daarvan, in dit boek kiest de schrijver voor een meer toegankelijke vorm van bewustwording, namelijk de literaire vertelling.
Het boek behandelt op speelse én indringende wijze en op een zeer persoonlijke manier veel zaken met betrekking tot leven, dood en maatschappij. Diep ontroerend zijn de passages waarin het sterven van zijn dochter en de geestelijke, emotionele en spirituele gevolgen daarvan voor zijn vrouw en hemzelf beschreven worden.
Op oud-Griekse wijze worden wijsheden, kennis en persoonlijke ervaringen overgedragen tijdens wandelingen via dialogen over de diverse thema’s. Je kunt er na lezing niet meer onderuit om de consequenties van ons menselijke handelen te erkennen. Dit boek geeft ontegenzeglijk een forse bijdrage aan bewustwording van de situatie waarin mens en wereld verkeert en vooral van wat jij als lezer en mens daarmee wilt en doet.
Een absolute aanrader, waar je wel tijd voor dient te nemen.
Peter Geraedts (schrijver van spirituele boeken)