Publicaties

'Is de Aarde een slavenplaneet'  ISBN 978-94-6153-388-3   Uitgeverij Aspect

Dit boek is een pleidooi om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een humanere samenleving. Het boek speelt in op actuele maatschappelijke thema’s. Het geeft een inzichtelijk beeld van de problemen die zich in de Westerse samenleving afspelen met betrekking tot de (vrije) markt, de overheid en de burger. Dit heeft een uniek boek opgeleverd dat ratio en bezinning samenbrengt. Het is een boek waarin de nodige kennis en inzichten zijn samengevat en denkrichtingen worden aangereikt voor een leefbare en humane maatschappij. Het is een eye-opener dat veel mensen inzicht zal geven in de machtstructuren binnen onze maatschappij. Daarnaast kunnen de voorgestelde denkrichtingen aanzetten tot creatief nadenken en leiden tot een brede maatschappelijke discussie over wezenlijke hervormingen van onze maatschappij. Er staan feiten en meningen in die voor eenieder van ons het overdenken waard zijn. In het slot van het boek krijgt het begrip zingeving een belangrijke betekenis. Voor daadwerkelijke veranderingen van onze maatschappij zal het proces van bewustwording zich eerder vanuit de samenleving ontwikkelen dan vanuit de (politieke) macht.

 

Agenda

Lezing: Is de aarde een slavenplaneet?

- Dinsdag 16 januari Hammont Achel (BE)

- Woensdag 17 februari Daalhof   Herculushof 22 Maastricht

 

Eerder verschenen boek van Aad Orgelist:

‘Dansen tussen de sterren’  ISBN 9789461768711 Uitgeverij Boekscout  www.Boekscout.nl

Schilderij: ´Dansen tussen de sterren´ van Aad Orgelist

Dit boek vertelt over de droevige - maar ook bijzondere - ervaringen van ouders van wie een kind plotseling is overleden. Het is een spiritueel relaas dat tal van wonderen beschrijft, die zij hebben meegemaakt en die hun inzicht in het leven na de dood ingrijpend hebben veranderd. Het boek gaat over rouwverwerking, biedt troost aan mensen van wie een geliefde is overleden en geeft vooral hoop. Voor mensen die twijfelen aan een leven na de dood biedt het boek wellicht meer inzicht.

Het boek is geïllustreerd met schilderijen van Aad Orgelist, die geïnspireerd zijn op het ‘verdergaan’ van zijn dochter Eveline.

Recensies