Aad orgelist, Evolutie

O2 E Consultancy

Is een praktijk voor natuurgeneeskundige therapieën, gericht op de heling van chronische klachten en gezondheidspreventie. Complementaire therapie gaat uit van de aanpak van de oorzaak van het probleem De behandeling is doeltreffend zonder de inzet van medicatie of medische apparatuur. Cliënten die in het reguliere circuit niet verder kunnen worden behandelend, hebben vaak wonderbaarlijke resultaten met energetische therapie.

Werkwijze en therapeutische behandelingen:

  • Voor aanvang van de therapie wordt aanvullend de oorzaak en aard van de klachten vastgesteld via een gezichtsanalyse (pathologie van het gezicht) en indien nodig wordt advies gegeven over de mate waarin het lichaam verzuurd is en welke aanvullende mineralen en vitaminen nodig zijn;
  • De basisbehandeling gaat uit van Regenesis Therapie, een energetische therapie waarmee het zelfhelende vermogen kan worden versterkt en fysieke en psychische klachten kunnen worden opgelost;
  • Afzonderlijk of aanvullend kunnen andere therapieën worden toegepast, waaronder Hypnotherapie en Chakratherapie.

Vaak hebben mensen van alles geprobeerd om hun gezondheid te verbeteren en dan blijkt Regenesis Therapie een drastische verbetering te zijn van hun gezondheid.

Lezingen en workshops

Voor het houden van lezingen en workshops op gebied van bezinning, levensbeschouwing en creatieve vorming: zie onder het tabblad ‘Lezingen en workshops’

Visie op gezondheid

Iedereen heeft een ander lichaamsgestel. Een vitaal type mens heeft een hoger weerstandsvermogen dan een gevoelig type mens. Sommigen roken hun leven lang en krijgen geen longkanker, terwijl anderen nog nooit een sigaret hebben aangeraakt en wel die ziekte krijgen. Er zijn personen die leven erop los en worden heel oud en er zijn mensen die heel bewust leven en hun pensionering niet halen.

De vier hoofdoorzaken die van invloed zijn op onze gezondheid zijn:

  • erfelijkheid,
  • constitutie: de fysieke gesteldheid
  • psychisch: langdurige negatieve emoties
  • sociaal- en maatschappelijke omgeving

Elk individu staat op de top van een piramide van de stamboom van erfelijkheid en kan eigenschappen erven van ouders en al zijn voorouders tot in de zevende generatie.

Constitutie is een complex van lichamelijke en psychologische kenmerken die al in een vroeg stadium na de bevruchting worden bepaald. Dit is onder andere af te leiden uit de Ayurvedische geneeskunde afkomstig uit het oude India, dat sinds mensenheugenis wordt gepraktiseerd. Het is opvallend dat deze oude kennis reeds uitging van drie primaire typen mensen, elk met hun eigen constitutie en voedingspatroon, namelijk Vata (gevoelstype), Pitta (bewegingstype) en Kapha (voedings) type.

Ook emotionele instabiliteit is van doorslaggevend belang op onze gezondheid. Immers een belangrijke oorzaak van ziek zijn begint in ons brein. Als negatieve gedachten, zoals langdurige trauma’s en emoties niet goed kunnen worden verwerkt, heeft dit negatieve consequenties voor onze gezondheid. Ons brein kan niet tegen langdurige stress en zoekt daarom een oplossing om te overleven en verlegt het probleem naar het fysieke lichaam. Wanneer bijvoorbeeld iemand in voortdurende angst leeft dan zal hij uiteindelijke nierklachten kunnen krijgen. Langdurig verdriet daarentegen heeft zijn uitwerking op het ademhalingssysteem, etc…

Ook de sociale cultuur waarin men opgroeit is van invloed op de gezondheid van het opgroeiende kind. In welke omgeving komt het geboren kind terecht? Het kan in de baarmoeder al fout gaan als er tijdens de zwangerschap sprake is van negatieve emoties door stress, angst, boosheid of ongewenst zwanger zijn. Roken, ongezonde voeding, overmatig alcohol en drugsgebruik zijn eveneens schadelijk voor en tijdens de zwangerschap.

Tenslotte is er een duidelijke relatie tussen een vervuild milieu en gezondheid. Dat Nederland één van de vervuildste landen van Europa is, voor wat betreft de kwaliteit van de lucht, de bodem, het oppervlaktewater en door overmatige elektromagnetische straling, heeft ernstige consequenties voor onze gezondheid.

Door ongezond eten drinken, stress, overmatige elektrosmog en milieuvervuiling hopen er zich gifstoffen op in het lichaam. Het lichaam raakt verzuurd en als die verzuring te hoog wordt, neemt de kans op chronische klachten toe. Dit kunnen kleine signalen zijn, uiteenlopend van een verkoudheid, keelpijn, griep, of huiduitslag tot uiteindelijk grote signalen. Het is daarom belangrijk om goed te luisteren naar de signalen van ons lichaam.

Energetische therapieën, zoals Regenesis Therapie, richten zich op de fysieke en psychische oorzaken van het probleem en pakken ook de energieblokkades aan. Ook het ontgiften van het lichaam is een belangrijk aandachtspunt.

Angst, verdriet, woede en zorgen zijn vormen van emotionele pijn die na verwerking ervan aanzetten tot bewustzijnsveranderingen.

Aad Orgelist is gecertificeerd NATUURGENEESKUNDIG REGENESIS THERAPEUT