Algemene voorwaarden

O2 E consultancy

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Sittard, identificatienummer NL001200637B43

Prijzen

Bij de cursussen, workshops en energetische therapieën is de genoemde prijs is in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Cursussen, workshops en lezingen

Voor het organiseren van een cursus of workshop wordt uitgegaan van een deelname van minimaal 8 cursisten. Voor lezingen wordt uitgegaan van minimaal  16 aanwezigen.

Inschrijven en bevestigen

Na inschrijving via het inschrijfformulier op de website ontvang je een bevestiging per e-mail. De locatie en aanvangstijd, normaliter van 9.30 – 17.00 uur zijn in de bevestiging vermeld evenals het overmaken van een betalingsvoorschot. In voorkomen de gevallen kan van de locatie binnen de genoemde gemeente worden afgeweken.

Voorwaarden voor inschrijving

Een betalingsvoorschot op de betreffende cursus bedraagt 50 euro, te voldoen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus. Het resterende bedrag wordt voldaan tijdens aanvang van de cursus. Inschrijven enkele dagen voordat de betreffende cursus aanvangt dient in telefonisch overleg met de begeleiders te gebeuren. Alleenstaanden met een minimumuitkering dienen om voor een reductie van de cursusprijs in aanmerking komen dit desgevraagd aan te tonen.

Voorwaarden voor annulering

Na betaling van het voorschot kan de deelnemer in geval van dringende omstandigheden de cursus annuleren. In dat geval kan de deelnemer uitwijken naar andere datum waarop de betreffende cursus wordt aangeboden. Wordt hier geen gebruik van gemaakt dan zal  50 euro administratiekosten in rekening worden gebracht, zijnde het betalingsvoorschot.

Annulering door de organisatie

De organisatie behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren, of door te schuiven naar een ander tijdstip. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers, via schriftelijk of mondeling overleg. Het betalingsvoorschot van 50 euro wordt aan de deelnemers teruggestort, tenzij een andere cursusdatum wordt overeengekomen. Overige gemaakte kosten, zoals reserveringen van een overnachting kunnen niet worden verhaald.

Betalingswijze

Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het inschrijvingsproces.