Kernenergie is ook in vorige kabinetten nooit van de bestuursagenda geweest. Men heeft slechts gewacht tot het politieke tij gunstig is om kernenergie als een zogenaamde duurzame oplossing te introduceren. Via de media wordt inmiddels volop gelobbyd met valse voorwendsels, zoals afgelopen zondag  4 november in de uitzending van Lubach. Dat Lubach zich als een vazal van het establishment ontpopte bleek al uit eerdere uitzendingen, zoals  over het thema ‘alternatieve geneeskunde’. Afgelopen zondag viel hij echter volledig door de mand toen hij kernenergie promootte. Is er sprake van toeval dat een dag later de voorzitter van de VVD zijn mening gaf dat kerncentrales nodig zijn om de milieudoelen te halen?, zoals vermindering van CO2 uitstoot door fossiele brandstoffen.

Allereerst is een verbreding over het begrip milieuvervuiling op zijn plaats. Milieuvervuiling is de aantasting van het milieu door de mens, zoals de vervuiling van de lucht (stikstofoxiden, fijnstof), water- en grondvervuiling (mest, plastiek soep) en elektromagnetische straling (wifi). In al  deze categorieën scoort Nederland het hoogst in Europa als het gaat om milieuvervuiling.

 

De oorzaak van al die vervuiling is de mondiale economie. Jaarlijks transporteert Nederland 1,7 miljard ton aan goederen waaronder de import van halffabricaten en eindproducten. Nadat er op deze producten ‘toegevoegde waarde’ wordt toegevoegd (herverpakken, stickeren en voorzien van gebruiksaanwijzing) wordt zo’n 80 procent van deze producten geëxporteerd naar de rest van Europa. Ca. 2/3 van dit vervoer gaat via de vrachtauto. Vandaar dat onze wegen overvol zijn, met alle milieugevolgen van dien, want 1 procent economische groei is 2,5 procent mobiliteitsgroei!

Daarnaast worden de meest onnodige producten ingevoerd die we ook in Europa kunnen produceren. Voor wat agrarische producten betreft zijn dit bijvoorbeeld appels uit Australie of wijn uit Nieuw Zeeland.  Al die producten worden met enorme containerschepen naar onze havens vervoerd  en moeten er meer dan 25.000 km voor varen. Dat is nog eens milieu vervuiling!  Uitbreiding van de vliegvelden Schiphol, Lelystad  en Beek  is niet nodig als de kerosine belast zou worden.

DE PRIMAIRE OORZAAK VAN MILIEUVERVUILNG IS DAAROM DE MONDIALE ECONOMIE, OOK WEL GLOBALISERING GENOEMD. WE MOETEN TOEGROEIEN NAAR EEN ZELFVERZORGENDE ECONOMIE IN EUROPA, ONDERSTEUND MET DE NODIGE LOCALE INITIATIEVEN ZOALS COOPERATIES! DAN PAS PAKKEN WE HET MILIEUPROBLEEM AAN, DAT MEER IS DAN SLECHTS CO2 UITSTOOT. HET HUIDIGE BELEID VOOR DE MILIEUAANPAK IS SLECHTS EEN DRUPPEL OP EEN GLOEIENDE PLAAT WAARVOOR VEEL INVESTERINGEN MOETEN WORDEN VERRICHT. WAARSCIJNLIJK IS HET NOG EEN VERDIENMODEL OOK. MEN SPEELT MET VUUR ALS ER IN NEDERLAND OOK NOG KERNCENTRALES WORDEN INGEZET.

NET ALS IN DE GENEESKUNDE HET GEVAL IS ZAL IN EERSTE INSTANTIE DE OORZAAK VAN HET PROBLEEM MOETEN WORDEN AANGEPAKT EN NIET DE BESTRIJDING VAN SYMPTONEN. DEZELFDE VERGELIJKING GAAT OOK OP VOOR ONZE ECONOMIE. OP DIT MOMENT DOEN WE VRIJWEL NIETS AAN HET WERKELIJKE ECONOMISCHE PROBLEEM, MAAR BESTIJDEN SLECHTS DE SYMPTONONEN.

Gelukkig komen er vanuit de samenleving steeds meer initiatieven van de grond, zoals burgercoöperaties, burgerinitiatieven e.d.

Een humane verandering van onze maatschappij zal daarom eerder tot stand komen vanuit de samenleving dan door de macht (markt en politiek). Positief denken is enorm belangrijk en heeft een enorme kracht. Het is m.i. daarbij belangrijk om in grote lijnen te begrijpen hoe op dit moment onze maatschappij functioneert en in welke humane richting deze zou moeten veranderen.

Meer informatie en ook over mogelijke oplossingen kunt u vinden in de boeken:

  • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
  • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

 

Geplaatst in blog.