Hypnotherapie

Hypnotherapie: een therapie voor emotionele problemen

Schilderij: ´Dansen tussen de sterren´ van Aad Orgelist

Hypnotherapie is een therapeutische vorm van hypnose die wordt ingezet voor de verbetering van emotionele klachten, om blokkades op te heffen zoals hooikoorts, examenvrees, verslavingen etc. Traumatische ervaringen zijn van grote invloed op onze gezondheidssituatie. Hypnotherapie helpt om de oorspronkelijke gebeurtenissen beter te verwerken, zodat de klachten verdwijnen. De oorsprong van deze  onbewuste emoties of trauma’s liggen vaak in het verre verleden zoals de vroege jeugd. Tijdens de sessie wordt de cliënt via verbale communicatie in een trance gebracht. Dit is een zeer ontspannen toestand, te vergelijken met een diepe meditatie, waardoor contact kan worden gemaakt met het onderbewuste. In ons onderbewuste liggen alle ervaringen, emoties en trauma’s opgeslagen uit o.a. ons leven en die van onze voorouders. De therapeut geeft met zorgvuldigheid en respect suggesties aan die gericht zijn op het verminderen van de klacht. Doordat de cliënt in contact wordt gebracht met zijn onbewuste gevoelens wordt een emotionele of traumatische ervaring opnieuw beleefd, waardoor inzicht ontstaat in de eigen perspectieven.  Met deze opgedane informatie kan het proces van heling in gang worden gezet.

Hypnotherapie is een ontspannen en bijzondere ervaring. De cliënt maakt de sessie heel bewust mee en behoudt te allen tijde de controle over zichzelf.

Deze therapie wordt niet toegepast bij psychotische en ernstig depressieve patiënten.