keerpunten in bewustwording

Keerpunten in bewustwording,

In onze dynamische samenleving die veel stress en angst teweeg brengt, worstelen veel mensen met hun identiteit over wie ze zijn of wat hun levensdoel is. Keerpunten in bewustwording is een indringend verhaal waarin maatschappelijke en levensbeschouwelijke zaken sterk met elkaar zijn vervlochten.

Recensie

Was Aad orgelist in zijn vorige boek “Is de aarde een slavenplaneet” al intensief bezig met de grote maatschappelijke vraagstukken en met de oplossing daarvan, in dit boek kiest de schrijver voor een meer toegankelijke vorm van bewustwording, namelijk de literaire vertelling.

Het boek behandelt op speelse én indringende wijze en op een zeer persoonlijke manier veel zaken met betrekking tot leven, dood en maatschappij. Diep ontroerend zijn de passages waarin het sterven van zijn dochter en de geestelijke, emotionele en spirituele gevolgen daarvan voor zijn vrouw en hemzelf beschreven worden.

Op oud-Griekse wijze worden wijsheden, kennis en persoonlijke ervaringen overgedragen tijdens wandelingen via dialogen over de diverse thema’s. Je kunt er na lezing niet meer onderuit om de consequenties van ons menselijke handelen te erkennen. Dit boek geeft ontegenzeglijk een forse bijdrage aan bewustwording van de situatie waarin mens en wereld verkeert en vooral van wat jij als lezer en mens daarmee wilt en doet.

Een absolute aanrader, waar je wel tijd voor dient te nemen.

Peter Geraedts (schrijver van spirituele boeken)

Korte samenvatting

Keerpunten in bewustwording is voor eenieder bedoeld die niet alles voor zoete koek wil slikken en reikt denkrichtingen aan voor een humane maatschappij, maar geeft ook de lotsbestemming van de mens aan. Een groot aantal thema’s passeren de revue, waaronder: keerpunten in de geschiedenis die van invloed zijn geweest op de huidige westerse maatschappij, het functioneren van onze democratie, de oorzaken van ziekzijn, religie, spiritualiteit, orgaandonatie en het leven na de dood.

Bewustzijnsveranderingen verlopen soms heel ongemerkt, maar vaak gaat zo’n verandering gepaard met een grote schok. Vrijwel altijd gaat daaraan een heftige emotionele gebeurtenis vooraf, zoals ziekte, ongeval, overlijden of echtscheiding. Ook materiële zaken hebben de nodige impact, bijvoorbeeld door van de één op de andere dag zonder werk te komen, de hypotheek niet meer kunnen betalen of angst voor wat de toekomst brengen zal. Vanuit rouwverwerking is het belangrijk om verdriet niet weg te duwen, maar juist te omarmen en al die gevoelens bewust te ondergaan. Wegzakken in overmatige gevoelens van verdriet en angst trekt uiteindelijk het negatieve aan, waardoor men steeds dieper wegzakt in een poel van ellende. Pas op het moment dat je terugkijkt op zo’n periode waarin je een traumatische ervaring een plaats in je leven hebt kunnen geven, ontdek je dat je gedachtepatroon is veranderd en dat je handelen niet meer volgens de oorspronkelijke patronen plaatsvindt. Je ervaart dat leed niet bedoeld is om je te laten lijden, hoewel het in eerste instantie wel zo voelt, maar veel meer om je wakker te schudden en met een breder perspectief naar je zelf en de omgeving te kijken. Dat is de reden waarom ik dit boek heb geschreven, waarin wereldlijke zaken en geestelijke ervaringen vervlochten zijn.

Ruim 7 jaar geleden overleed mijn jongste dochter op 27 jarige leeftijd. Dit is een traumatische ervaring geweest en het gemis is groot, maar het spirituele inzicht dat mijn gezin en ik daarvoor in de plaats hebben gekregen verzacht de pijn van het verdriet. Onze dochter manifesteerde zich als entiteit en heeft op wonderlijke manieren kenbaar gemaakt dat de dood niet bestaat, dat het verder gaat in een onstoffelijke leven in een andere dimensie. Opvallend is dat veel oude geschriften en de kennis van enkele grote mediums opmerkelijk veel overeenkomsten vertonen over het leven na de dood. Ook die kennis heb ik als leidraad gebruikt voor dit boek.

Voor meer informatie :

Uitgeverij Magister

ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave;

ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek)