Lezingen en workshops

De nieuwe aardeLezingen en workshops gericht op bezinning en persoonlijke groei

Bewustwording, bezinning en persoonlijke groei staan centraal in het aanbod van dit programma. Het gaat over alles wat een mens beweegt over persoonlijke en innerlijke ervaringen, over hetgeen wat betekenis geeft aan het leven en hoe je het leven van alle dag ervaart. Ontwikkeling van het bewustzijn is een liefdevolle verbinding aangaan met alles om je heen, het is een sleutel tot transformatie. Hierbij groeit ook de aandacht voor de immateriële zaken van het leven, zoals kunst, volksgebruiken, levensvisie, zorg, vrije tijd, flora en fauna. Zelfontwikkeling en zelfontplooiing is een continu proces, waarmee er altijd nieuwe inzichten worden ervaren die je verder helpen op je levenspad.

1. Keerpunten in bewustwording

‘Persoonlijke toetsen over leven dood en maatschappij’

In deze lezing vertelt Aad, op basis van het boek 'keerpunten in bewustzijn' hoe een traumatisch gebeurtenis, namelijk het overlijden van zijn dochter, een bewustzijnsverandering teweeg heeft gebracht. Hij gaat daarbij in op een aantal facetten die de dood kan hebben voor de nabestaanden, waarbij zijn overleden dochter zich als entiteit op verschillende manieren manifesteerde. Daarnaast worden een aantal maatschappelijke thema’s nader uitgediept, waarbij vanuit een holistische visie wordt aangeven wat er zoal mis is in de huidige westerse maatschappij, hoe zich dat zo ontwikkeld heeft en hoe het anders zou kunnen.

De chaos in de wereld is een afspiegeling van ons collectief bewustzijn, want de basis van haat en oorlog is angst. Angst voor tekorten, voor ziekte, voor ontslag voor eenzaamheid en voor de dood. De kernboodschap van dit boek/deze lezing is het nemen van eigen verantwoordelijkheid, door het accepteren en bewust worden van onze angsten. Immers het proces van bewustwording heeft niet alleen betrekking op onszelf maar draagt ook bij aan positieve maatschappelijke veranderingen. Humane veranderingen in onze maatschappij zullen niet tot stand komen door de markt en de politiek maar vanuit de samenleving!

Zie ook tabblad: publicaties

Duur lezing: dagdeel/avond
Presentatie: Aad Orgelist

2. Oplossingsrichtingen voor een humane maatschappij

De auteur van het boek  'Is de aarde een slaven planeet?' schetst een onthutsend beeld van de maatschappelijke ontwikkeling van de afgelopen decennia. Vanuit verschillende invalshoeken geeft hij aan wat er mis is in de Westerse samenleving en hoe de onderlinge verbanden liggen met betrekking tot de (vrije) markt, de overheid en de burger. De lezing is een eyeopener die niet alleen inzicht geeft in de machtsstructuren en de noodzakelijke hervormingen binnen onze maatschappij, maar ook aanzetten tot nadenken en bewustwording. En dat is iets waar men ook zelf wat aan zou kunnen doen: een positieve gedachte kan het begin zijn van verandering.

De lezing richt zich op mensen die bezig zijn met hun zoektocht naar bewustwording, maar is ook bedoeld voor mensen die met een groeiend onbehagen maatschappelijke veranderingen beleven en een richtlijn zoeken hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Zie ook tabblad: publicaties

Duur lezing: dagdeel/avond
Presentatie: Aad Orgelist

3. Bewustzijn als medicijn

'Aanbevelingen en achtergronden voor een gezond leven'

Iedereen heeft een ander lichaamsgestel. Zo heeft bijvoorbeeld een vitaal type mens een hoger weerstandsvermogen dan een gevoelig type mens. Sommigen roken hun leven lang en krijgen geen longkanker, terwijl anderen nog nooit een sigaret hebben aangeraakt en wel die ziekte krijgen. Er zijn personen die leven erop los en worden heel oud en er zijn mensen die heel bewust leven en hun pensionering niet halen. Erfelijkheid, constitutie, psychische problemen door langdurige emoties en de sociale en maatschappelijke omgeving verklaren veel over het fysieke gestel en de geestkracht van elk mens.

In deze lezing wordt ingegaan op de verschillende oorzaken van ziekzijn en hoe we bewust en preventief kunnen omgaan met onze gezondheid. Na de pauze zal aan de hand van enkele demonstraties en oefeningen een en ander worden toegelicht, zoals het gebruik van spierspanning om te bepalen wat goed of niet goed voor je is en hoe je op een eenvoudige manier aardstralen kunt meten.

Duur lezing: dagdeel/avond
Presentatie: Aad Orgelist

4. Het leven na de dood

Dat er leven is na de dood is geen geloof of overtuiging maar voor de spreker een innerlijk weten, gebaseerd op zijn levenservaringen. Hoe het hiernamaals wordt beleefd is echter nooit met zekerheid te zeggen. Toch zijn er opvallend veel geschriften die opmerkelijk veel overeenkomsten vertonen. In een boeiende dialoog vertelt Aad zijn ervaringen en inzichten over het leven na de dood, die aansluit op de filosofische stroming van Jozef Rulof. In deze lezing wordt o.a. ingegaan op vragen zoals: is de dood een geboorte naar een nieuwe dimensie en wat is onze afstemming in de geestelijke wereld? Is er sprake van reïncarnatie en waarom? Wat is de betekenis van Karma voor het individu en voor het collectief? Wat is de spirituele betekenis van orgaandonatie en zelfdoding? Hoe is het Heelal ontstaan en welke betekenis heeft de mens in het groter geheel? Het is een boodschap die voor een ieder de moeite waard is en die aanzet tot meer inzicht in levensbeschouwelijke stromingen.

Duur lezing: dagdeel/avond
Presentatie: Aad Orgelist

Zie ook tabblad: publicaties

5. Een diagnose van je gezondheid

 ‘Je gezicht als spiegel van je gezondheid’

De kennis van de ‘pathologie van het gezicht’ een onmisbaar instrument voor het herkennen van gezondheidsproblemen. Het bijzondere van deze kennis is dat problemen en klachten direct van het gezicht kunnen worden gelezen. In feite is het gelaat een open boek waarin de gesteldheid van onze organen is af te lezen. Onverwerkte emoties en gezondheidsproblemen tekenen zich na verloop van tijd af op het gezicht en krassen die als het ware in het gelaat. Uiteraard vergt dit enige oefening om dit te herkennen. In deze praktische lezing kan daarom onmogelijk alle aspecten pathologie worden behandeld, maar is slechts bedoeld als een introductie om een eerste indruk te krijgen welke geheimen er in het gelaat verborgen liggen.

De lezing is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in zijn eigen gezondheidspreventie. Een workshop is in voorbereiding

Duur lezing: dagdeel/avond  / Duur workshop: 2 dagen

Presentatie: Aad Orgelist

Agenda

Agenda

Op aanvraag