Nekhernia

Ik had ernstige nekklachten na een ongeluk sinds juni 2020. Ik heb hiervoor diverse behandelingen gehad waaronder osteopathie en fysiotherapie. Deze behandelingen hadden altijd een kortdurend effect. Via een aanbeveling ben ik bij Aad Orgelist terechtgekomen.

Ik heb een energetische behandeling van ruim anderhalf uur gekregen. Ik was zeer verrast over het effect op mijn lijf en hoe het reageerde. Het voelde goed en ik ervaarde een soort lichtheid in mijn lichaam en tintelingen. De dagen erna ervaarde ik veel minder pijn. Vanwege de reisafstand heb ik daarna een paar behandelingen op afstand ontvangen en als afsluiting weer een fysieke behandeling in de praktijk van Aad. Het effect na afloop was prettig niet alleen voor mijn nek, maar ik voelde me totaal ontspannen en in balans. Mijn nek is nu veel soepeler en ik kan nu zonder pijn in slaap vallen.

Ik ervaar Aad als een deskundige behandelaar die op een respectvolle en op een liefdevolle manier met je omgaat. Het voelt heel natuurlijk. Gedurende de behandelingen onderhield hij wekelijks contact met mij om te evalueren hoe het gaat. Ik gun en beveel iedereen Aad Orgelist aan.

Agnes

Jarenlang hoofdpijn

Jarenlange hoofdpijn, jarenlang maximale pijnstillers slikken, jarenlang dokteren en onderzoeken. Als je dan echt niet meer weet waar je het moet zoeken, ga je naar onbekend terrein. Voor mij was alternatief genezen wel bekend, maar nooit echt gebruik van gemaakt. Toen kwam ik in aanraking met klassieke Accupunctuur, dit was al een hele openbaring en hielp goed voor bepaalde tijd. De acupuncturist vertelde dat hij de pijn kan verzachten maar niet de oorzaak kan weghalen.

Dan ga je verder zoeken en kom je op internet blue dot Regenesis tegen…het zelfhelend vermogen van je eigen lichaam herstellen. Wie niet waagt, die niet wint, stoute schoenen aangedaan en gebeld met Aad. Het was een heel fijn gesprek aan de telefoon en we hebben een afspraak voor een eerste behandeling ingepland.

Meteen na die eerste behandeling was er merkbaar verschil. Ik heb in totaal 7 behandelingen gehad. Nu slik ik voor het slapengaan 2 x 500mg paracetamol en voor de rest niks meer. Hoofdpijn heb ik zeker nog wel. Maar als ik dan even een uurtje kan slapen is het opgelost. Helemaal weggaan heb ik nooit verwacht daarvoor loop ik er al te lang mee. Maar ik ben echt super tevreden met het behaalde resultaat.

Dank je wel Aad. En ik hoop dat ik door dit bericht iemand over de streep kan halen, die net als ik met te veel pijn loopt, om de telefoon te pakken en een afspraak te maken.

Annemiek van den Hooge

Weinig energie

Ik werd door een vriend geattendeerd op de kundige behandelingen van Aad. Gezien het feit dat ik over zeer weinig energie beschikte en diverse lichamelijke klachten had heb ik meteen een afspraak gemaakt. Nou, dat voelde meteen goed. Aad luistert aandachtig, voelt zaken perfect aan en is zeer respectvol & integer. Hij analyseert & bespreekt je klachten professioneel, voert de behandeling uit en geeft tips en uitleg om je helingsproces te bevorderen. Aad neemt hiervoor uitvoerig de tijd. Door de corona maatregelen, waardoor het onmogelijk was fysieke vervolg afspraken te hebben, heeft hij aangeboden wekelijks energetische afstandsbehandelingen te geven. Gedurende de weken is mijn energie flink nieuw leven ingeblazen waar ik elke dag van geniet en dankbaar voor ben. Tevens zijn spanningsklachten in nek schouder en arm verdwenen. En pijnklachten in mijn heup sterk verminderd. Ik kan iedereen aanbevelen om contact op te nemen met hem als je in het reguliere circuit niet meer verder geholpen kunt worden. Beter nog om die eerste stap over te slaan als je meteen tot de kern van de zaak wilt komen:-))

Kortom ik ben zeer tevreden en weet waar ik terug moet komen mocht dat nodig zijn!

Bedankt Nicole

Luidt het Coronavirus het einde van de mondiale economie in?

Wereldwijd nemen overheden drastische maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Maar de hamvraag waaraan te makkelijk aan voorbij wordt gegaan is: “wat is de primaire oorzaak van deze infectieziekte?”. De bron van veel infectieziekten zoals Q-koorts, Vogelgriep, Sars is voornamelijk terug te voeren op intensieve veehouderij. Deze sector maakt onderdeel uit van de neoliberale doctrine van de vrije markt. Het desastreuse gevolg hiervan is dat er een mondiale economie is ontstaan die van alle kanten faalt. Vanuit de samenleving ontstaat daarom steeds meer de vraag waarom er niet wordt gekozen voor een zelfverzorgende econome waarin de ecologische uitgangspunten, namelijk die van mens, dier en natuur worden gerespecteerd en waardoor we minder afhankelijk worden van de import van goederen uit andere continenten.
Want wat is er aan de hand?
De maakindustrie in Nederland is tot op het bot toe uitgehold en de specialisatie en schaalvergroting hebben gigantische vormen aangenomen. Jaarlijks worden er van, naar en door Nederland 16 miljard ton goederen vervoerd. Het zijn producten die grotendeels worden ingevoerd uit andere continenten en vervolgens worden doorgevoerd naar de rest van Europa. Enorme vervoersafstanden moeten daartoe worden overbrugt, met rampzalige gevolgen voor het milieu. Ook containerongevallen, zoals onlangs op de Noordzee plaatsvond, zijn geen uitzondering. Veel geïmporteerde goederen kunnen grotendeels ook in Europa worden geproduceerd of verbouwd. Want wie zit er nu te wachten op appels uit Australië of Zuid Amerika. Die groeien hier ook aan de boom. Of wijn uit Nieuw-Zeeland of prullaria uit Azië. Het is toch te gek voor woorden dat bepaalde medicijnen op dit moment schaars zijn omdat ze uit India moeten komen of dat er een tekort is aan mondkapjes omdat die elders in de wereld worden geproduceerd. De intensieve veehouderij echter spant in alle opzichten de kroon. Wist u dat er jaarlijks in Nederland 600 miljoen dieren worden geslacht? Het benodigde veevoer kunnen wij binnen ons land niet verbouwen en daarom wordt een groot deel van het veevoer geïmporteerd, onder andere uit Zuid-Amerika waar de Amazone wordt gesloopt voor onze behoeften. Wij zijn als land daarom mede verantwoordelijk voor de wereldwijde vervuiling van het milieu. De intensiteit en grootschaligheid van het vervoer, vliegverkeer, bio-industrie en chemische industrie draagt daar een behoorlijk steentje aan bij. Niet voor niets is Nederland één van de meest vervuilde landen in Europa, qua vervuiling van lucht, bodem, oppervlakte water en elektromagnetische smog. Door de overheid en media worden deze resultaten zorgvuldig onder het tapijt geveegd, want dit legt een beperking op aan de door hen voorgestane (oneindige) economische groei.
De uitbraak van het Coronavirus legt de kwetsbaarheid van de mondiale economie bloot. Ten tijde van een pandemie trekt elk land zich terug op zijn eigen stellingen. De les die uit het Coronavirus kan worden getrokken is dat de mondiale economie moet worden teruggebracht naar een zelfverzorgende economie, bijvoorbeeld op een schaal van Europa. Dit is tevens een stimulans voor de lokale en regionale economie en in het bijzonder het Midden en Kleinbedrijf. De import van producten, die ook binnen de EU kunnen worden geproduceerd, moeten onaantrekkelijk worden gemaakt door een milieutax. Het zou eigenlijk niet moeten maar als het niet anders kan, in een krankzinnige wereld waar alleen de economie het hoogste goed en geluk lijkt te zijn, dan zullen we onze ecologie ook een economische waarde moeten geven en evenzo een bosgebied of een individuele boom. Door de beperkingen van de import van veevoer betekent dit het einde van de intensieve veehouderij en kan er een begin worden gemaakt met een nieuwe opzet van de gemende boerenbedrijven van weleer (kringlooplandbouw).
Wat leert ons het Coronavirus nog meer? Dat in onze handelswijze de “Wet van Oorzaak en Gevolg” van toepassing is. Met andere worden wat je zaait zul je oogsten en dat geldt niet alleen voor elk individu maar ook voor het collectief (land of regio). Zo zijn oorlogsvluchtelingen en de economische vluchtelingen ook een gevolg van deze wet. Immers door de westerse samenleving is oorlog gevoerd in landen met als doel om de bescherming van grondstoffen veilig te stellen. Het overslaan en muteren van virussen van dier naar mens geeft aan hoe roekeloos we met de dieren omgaan, met name met de veedieren.
Deze pandemie zorgt er ook voor dat de mensheid wordt gewaarschuwd en geconfronteerd met het feit dat de huidige maatschappij niet duurzaam is. Steeds meer mensen komen tot het besef dat de neoliberale politiek slechts opkomt voor de belangen van de (multimodale) markt. Men veegt als het ware zijn voeten op het pluche van die markt.
Nu veel mensen tijdelijk thuis mogen werken wordt men er ook meer van bewust welk een stress deze maatschappij oproept, de files, administratieve werkdruk etc. Voor arme mensen in dit rijke land (1,4 miljoen mensen leven onder de armoede grens) moet het toch een nachtmerrie zijn dat de voedselbanken tijdelijk niet kunnen worden bemenst! Ook wordt langzamerhand duidelijk wie het echte werk verzet, zoals de zorgsector en wordt zichtbaar dat er in dit land een heleboel goedbetaalde “NIKS “beroepen zijn die nauwelijks enige toegevoegde waarde hebben.
Kortom het is een periode waarin veel mensen zich zullen bezinnen en realiseren dat deze huidige materialistische maatschappij geen toekomst meer heeft. De vicieuze cirkel die zo kenmerkend is voor het huidige economische beleid moet worden doorbroken. Er moet een omslag gemaakt worden naar een ecologisch beleid. De neoliberale politiek zal, nadat het virus is overgewaaid, ongetwijfeld maatregelen nemen die ervan uitgaan dat het huidige economische systeem blijft functioneren (nog meer monitoren, vaccinatieplicht, e.d.). Ik ben er van overtuigd dat de positieve veranderingen in de maatschappij niet zullen plaatsvinden door de politiek en de (multimodale)markt maar door initiatieven vanuit een samenleving die wakker is geschud. Er zijn reeds de diverse duurzame initiatieven op kleine schaal.
Waarom is dit artikel opgenomen in een spirituele site? (zie facebook: Flow-er of Life)
Omdat maatschappij en bewustwording onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Sommige spiritisten willen niet weten wat er op deze aarde gebeurt en geven aan dat alles liefde is. Dat is natuurlijk ook zo, maar we moeten ons realiseren dat we op een aarde wonen waar het net even anders aan toe gaat. Wanneer je het kwaad niet wil zien of ontkent en je je heil zoekt in het licht dan kan het kwaad ongemerkt zijn gang gaan. Met een verhoogd bewustzijn open je je hart, maar word je ook bewust van de misstanden in onze maatschappij. Door ook onze aandacht te vestigen op het kwaad dat onze aarde plundert, kan deze niet meer ongemerkt zijn gang gaan.

Lees meer informatie in onderstaande boeken.

Buikpijn

Ik ben nog steeds verwonderd over de behandeling van mijn dochter door Aad. Zij leed 3 jaar lang aan buikpijn, die regelmatig heel erg kwamen opzetten. Drie jaar lang heeft ze onderzoek gehad in het ziekenhuis. De doctoren konden niets vinden en zeiden uiteindelijk dat ze een emotioneel probleem had. Ze kreeg pijnstillers en adviseerde me dat voor mijn dochter alternatieve therapie misschien zou helpen, zoals een  hypnotiseur. Een paar dagen na het laatste bezoek aan het ziekenhuis  kreeg mijn dochter enorme buikpijn. Ik was radeloos. ik stond op het punt naar het ziekenhuis te gaan, maar ik wist dat ze alleen maar pijnstillers zou krijgen. Ik heb Aad gebeld en wij konden direct komen. Hij is een uur lang bezig geweest en heeft de pijn aanzienlijk kunnen verminderen, door zoals hij dat noemde  te magnetiseren. Hij zag ook onmiddellijk wat het probleem was. Tussen de dikke en dunne darm zit een afsluitklep en die functioneerde niet goed, waardoor bacteriën van de dikke darm de dunne darm in konden stromen. Daarna heeft hij nog twee energetische behandelingen gegeven, inclusief een hypnose. De pijn is bij mijn dochter niet meer teruggekomen. Het is een wonder, na drie jaar pijnvrij. ik heb mijn ´oude´ dochter weer terug.

Ilse

Posttraumatische stressstoornis/burn-out

Nadat ik bijna een half jaar had getobd met het vinden van een diagnose-stelling , ben ik gestart met het zoeken van een therapeut uit het reguliere circuit. De bestorming van de medisch bureaucratische Bastille muren vergde vervolgens ook nog eens het nodige  aantal maanden. Onderwijl dreigde ik geheel weg te zakken in een soort psychisch/emotioneel drijfzand. Frustratie na teleurstelling na… enz, enz. Intussen werd ik op de been gehouden door een ex vriendin. Jawel.

Zij maakte me attent op een andere manier van benaderen. Geen dood analyseren van het probleemveld, geen symptoom bestrijding, geen….enz. Nee, het betrof het langs energetische weg aanpakken. Het klonk me als….vreemd in de oren. Maar ja…het kwam van een goede ex vriendin. Vervolgens werd ik via een yoga cursus attent gemaakt op het bestaan van Aad. Hij had in die wereld al een zekere reputatie gevestigd, maar geen “zwever”.

Na een half uurtje eerste kennismaking aan de telefoon had ik een eerste idee van hem: Eerlijk, puur, transparant, recht door zee en geen geldwolf. Ja, …..deze man ….daar durf ik het wel mee aan, zo voelde ik. Na een uren lange, intensieve vervolg- kennismaking bij hem thuis, vroeg ik hem op de man af: Wat kunt U nu concreet voor mij doen? Kunt U me weer overeind helpen? Kunt U mij verlossen van mijn enorme angstgevoelens, van mijn tergende trillingen in mijn hoofd? Enz.

De reactie van Aad was zonder al teveel mitsen en maren: Als jij jouw deel doet [gezond leven en eten, je echt voor mij durft open te stellen …], dan zal jij …..na zo’n 6 tot 8 tal behandelingen je heel anders voelen. Vertrouw me.

Zo zijn wij aangevangen: In zijn praktijk ruimte, op bijna wekelijkse basis [jawel…soms was Maastricht een heel eind rijden]. Altijd via zuiver energetische weg, soms heel verrassend, bijvoorbeeld zoals die keer dat er een stevige agressie zich openbaarde; het zat er al jaren lang. Het moest er uit, dat was wel duidelijk. Na een 7 tal sessies en 1 maal “ op afstand” zijn we een ander mens aan het worden. Jawel er zijn nog terugslagen, maar ik begin weer geluksmomenten te kennen, ik ben weer een [1] geheel mens, iemand die ook zelf weer initiatief wil en kan nemen. Die kan lief hebben en ruzie maken….Alles wat erbij hoort.

Over een maandje wil ik weer eens bij Aad langs, als nazorg. Ik kijk er al naar uit. Jawel!

Remco

Jeanne K.  Vlaardingen

Aad Orgelist heb ik leren kennen via een training. Ik heb toen zijn beide boeken gelezen en het boek over zijn overleden dochter Eveline las ik in een zucht uit. Het raakte mij diep. Via onze opleiding hebben we veel contact, wat erg leerzaam is. Op een gegeven moment had ik last van mijn nek en mijn rugwervel stond niet recht. Aad heeft mij toen een wervelbehandeling gegeven en ook het advies dat ik de juiste supplementen gebruikte. Op afstand heb ik meerder behandelingen gehad. Ik kreeg veel spierpijn omdat mijn gewrichten en spieren zich weer in hun gezonde positie bevonden. Dat heeft voor mij positief uitgepakt. Door Aad ben ik bewuster geworden hoe ik met mijn lichaam om ga en geleerd dat je op het juiste moment je grens aan mag geven. Door zijn behandelingen ben ik meer gaan bewegen zowel lichamelijk als geestelijk. Ik sta letterlijk anders in het leven. Het is niet alleen de lichamelijke behandeling maar vooral de energetische insteek heeft er voor gezorgd dat er veel positieve veranderingen in mijn leven zijn gekomen. Ik zou iedereen Aad aanbevelen, hij en zijn vrouw zijn liefdevolle prachtige mensen en het is heel bijzonder dat je zijn dochter Eveline voelt tijdens zijn behandelingen.

 

Wie stemt er nog op multinationals?

Als u straks wilt gaan stemmen realiseer je dan dat je daarmee de multimodale markten in de kaart speelt. Die hebben maar één doel: oneindige economische groei en maximalisatie van de winst. Daarin worden ze geen strobreed in de weggelegd door neoliberale  politici die hun voeten vegen op het pluche van de markt, die na hun politieke carrière een dik betaalde baan of adviesfunctie krijgen toegeschoven. En wat is het bereikte resultaat tot nu toe? Het dierenrijk wordt uitgeroeid de natuur wordt vernietigd en het milieu is zwaar vervuild door vervuiling van het oppervlakte water (grondwater, rivieren, zeeën), de bodem is door het vele landbouwgif verontreinigd, onze voeding is ziekmakend, de insecten die voor de bestuiving van de gewassen zorgdragen zijn inmiddels gedecimeerd tot 25 procent van de oorspronkelijke populatie en de lucht is door o.a. door fijnstof en elektromagnetische straling verstikkend. En voor wie het nog niet wist: Nederland staat al lange tijd op de 1e plaats als het meest vervuilende land van Europa! Is het niet opvallend hoeveel politici dit ontkennen? Dus mag er weer een vliegveld in Lelystad worden aangelegd en mogen regionale vliegvelden  worden uitgebreid. Het nieuwste verschijnsel is dat vrijwel elke politicus achter de klimaatdoelstelling aanrent  die zogenaamd onze zieke aarde zou moeten redden. Helaas is dit weer een verdienmodel voor de multimodale markt. Het klimaat volgt grotendeels een natuurlijk proces. Het werkelijk probleem is het inmiddels zwaar vergiftige MILIEU, het klimaat is daarvan  slechts een afgeleide.  

Wat is dan een mogelijke oplossing voor herstel van onze aarde? In mijn vorige blog heb ik daar uitvoerig bij stilgestaan, daarom volsta ik met een korte toelichting. Het milieuprobleem wordt primair veroorzaakt door de alsmaar voortschrijdende globalisering: de mondialisering van de economie. Omdat de politiek vindt dat Nederland maximaal moet kunnen profiteren van de mondiale economie is de wereldwijde import van goederen gigantische groot met alle gevolgen van dien: ernstige vervuiling door overbodige auto- vliegtuig- en scheepvaartbewegingen. In rationeel opzicht zijn de meeste transporten zinloos, omdat veel producten ook in Europa en Nederland kunnen worden geproduceerd. Want welk nut heeft nu de import van fruit, zoals appels uit New Zeeland of prullaria uit China. Zelfs het veevoer komt voor een deel uit Zuid- Amerika om de absurd grote veestapel van ons te voeden? De toekomst is een lokale en regionale economie op de schaal van Europa en uiteraard ons eigen land.

Echter zolang de vrije markt nog als religie wordt bedreven is dit helaas een utopie. Het wordt daarom tijd dat invloedrijke figuren in hoge maatschappelijke posities vanuit hun hart gaan spreken en handelen. Want we hebben politici nodig die het als een eer en grote verantwoordelijkheid beschouwen de gemeenschap te vertegenwoordigen. Echte staatslieden dus, onafhankelijk van economische belangen, die begrijpen dat je een gemeenschap niet alleen kunt runnen op basis van het herfinancieren van schulden en het aansturen van een star begrotingstekort. Het gaat om het uitoefenen van het rentmeesterschap in de ware zin van het woord: de planeet op een verantwoorde wijze overdragen aan de volgende generatie.

Hebben dan de politici alleen schuld hieraan dat dit niet gebeurt ? Grotendeels wel want zij moeten een intermediair te zijn tussen de burgers en de markt, maar zij dienen slechts het belang van de markt. Maar wij moeten zelf ook in de spiegel kijken. Vanwege de hang naar materie hebben veel burgers de neoliberale vele jaren politiek gesteund.  En  dat is niet één specifieke partij want de meeste politieke partijen, ook de oppositie, hanteren neoliberale uitgangspunten: economische groei en marktwerking.

De wereld waarin wij nu leven hebben we in feite allemaal aan meegewerkt. Maar ook al stel je je nog zo bewust op, in deze maatschappij ontkomt haast niemand eraan dat onze ‘individuele ecologische voetafdruk’ groter is dan wat de aarde aan kan. Ook al kun je dit niet voorkomen, het is wel belangrijk om bewust te zijn van je handelingen. Zo kun je je boodschappen kopen bij een middenstander in plaats van bij een grote retailer die zijn schappen vult met exotische groentes en fruit die hij wereldwijd aanvoert, je kunt je vliegvakanties beperken, niet de nieuwste modegrillen volgen maar eerst je oude spullen opgebruiken. Er zijn een legio aan voorbeelden te noemen en je hoeft niet roomser dan de paus te zijn, het gaat er om dat je in de handelingen en beslissingen bewust wordt van de gevolgen voor de omgeving.

Voor stemmen geldt hetzelfde: beken kleur en kies met je hart:

  • stem je voor een eigen belang of voor een partij met een humane en milieuvriendelijke doelstelling (niet te verwarren met een klimaat doelstelling). Helaas zijn partijen met een holistische visie slechts met een lantaarntje te vinden.
  • stem je niet, dan dien je je te realiseren dat de grootste (neoliberale) partij , daar een statistisch voordeel mee heeft.
  • maak je je stem ongeldig, dan geef je bijvoorbeeld blijk dat je niet op een idioot wil stemmen en je stemregistratie telt statistisch gezien wel mee.

En Ik? ik stem op een partij met een holistische visie op het gebied van humaniteit en die de aarde en zijn natuur een warm hart toedraagt.

Meer informatie en ook over mogelijke oplossingen kunt u vinden in de boeken:

  • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
  • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

 

Onze levensverwachting stijgt nauwelijks

Als ik de statistieken mag geloven is onze levensverwachting nog nooit zo hoog geweest. Er zijn zelfs scenario’s opgesteld waarin wordt aangeven dat een groot deel van onze huidige generatie, onze kinderen en kleinkinderen, ouder kunnen worden dan 100 jaar. Maar is dit wel waar? Ik heb een paar feitjes onderzocht die daarin wat meer klaarheid kunnen brengen.

Onze huidige levensverwachting ligt rond de 81 jaar (mannen 80 jaar en vrouwen 82 jaar) Maar rond 1850 lag de levensverwachting aanzienlijk lager, namelijk gemiddeld 37 jaar. Klopt het dan toch dat we statistisch gezien alsmaar ouder worden? Nee want je moet ook naar de oorzaken kijken voordat je conclusies kunt trekken. Er was tot aan het begin van de 20e eeuw sprake van een hoge kindersterfte. De kans dat een zuigeling zou overleven was nauwelijks 40 procent. De volksgezondheid was daar debet aan. De 19e eeuw lijkt zo romantisch, met prachtige grachten en stijlvolle patriciërshuizen, maar in werkelijkheid waren de stadsgrachten open riolen die verschrikkelijk stonken en de grote steden herbergde een omvangrijke ‘’onderwereld’’ van krotwoningen waarin grote gezinnen hutjemutje leefden. Het gebruik van zeep in de gezondheidszorg werd pas eind 19e eeuw gemeengoed en pas begin 20e eeuw werd er een begin gemaakt met de aanleg van een gesloten rioleringsstelsel, een systeem wat we nu nog steeds kennen. Echter als eenmaal de kwetsbare zuigelingenperiode werd overleefd, kon je opgroeien als een sterk mens. En dan konden de mensen uit de periode rond 1850 nog behoorlijk oud worden. Want als de kindersterfte vergelijkbaar wordt gemaakt maakt met de situatie van nu, dan blijkt dat de gemiddelde leeftijd waarop de mensen rond 1850 stierven 75 jaar te zijn. Dat betekent dat onze huidige levensverwachting na ruim anderhalve eeuw slechts met 6 jaar is toegenomen. Dat is niet erg spectaculair te noemen. Toch schotelen politici en pensioenfondsen ons een ander verhaal voor en leggen de lat voor de pensioengrens steeds hoger. Als statistiek eenzijdig en niet van uit verschillende invalshoeken wordt geïnterpreteerd krijg je grove leugens voorgeschoteld. En dit beperkt zich niet alleen tot dit thema. 

Meer informatie kunt u vinden in de boeken:

  • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave;  ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
  • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

De consequenties van orgaandonatie

Dat de Nederlandse politiek en media vaak nieuws en informatie verspreiden die niet op waarheden of halve waarheden berusten en informatie achterhouden of rookgordijntjes optrekken om zaken te verdoezelen is bekend. Nog afgezien van het afschaffen van het raadgevend referendum en het vaststellen van de sleepwet, heeft deze regering met het aanvaarden van de donorwet een grens overschreden die niet alleen onze privacy aantast maar ook de normen van ethiek overschrijdt. Die wet zorgt ervoor dat mensen die niet actief bezwaar maken tegen orgaandonatie voortaan gelden als een potentiele bron van donoren. Het is toch te gek dat er zonder meer een claim wordt gelegd op onze organen. Ben je tegen orgaandonatie, dan moet er eerst een formuliertje worden ingevuld dat je tegen bent en dan maar hopen dat dit goed wordt verwerkt in het bureaucratische systeem. Moreel is dit verwerpelijk!

Eigenlijk is de wet orgaandonatie een farce, omdat de voorlichting erover uitermate eenzijdig en niet objectief was. Vanuit een rationele invalshoek gezien mogen organen niet afgestorven zijn als ze uit het lichaam worden verwijderd. De definitie hersendood is daarom nogal arbitrair want er is nog enig gevoel in het lichaam aanwezig indien de organen levend worden verwijderd. In de tweede plaats is de vraag: hoe zorgvuldig zal er met jouw orgaan worden omgegaan? Er is nu al een (criminele) handel in organen en wie zegt dat de wachtlijst voor donorontvangers eerlijk wordt gehanteerd?  Wie garandeert dat iemand met veel invloed en rijkdom zich geen plaatsje verwerft voor ‘hoogste prioriteit’ op de wachtlijst? Het feit dat een getransplanteerd orgaan afstootneigingen heeft, geeft ook aan dat dit (energetisch) vreemde orgaan niet in een ander lichaam thuishoort. Tenzij je je organen wil doneren aan een vriend of familielid kun je niet weten hoe een onbekende ontvanger hiermee zal omgaan. Daarnaast wordt met de wet orgaandonatie ook de ontwikkeling van kunstorganen gestagneerd.

Vanuit spirituele invalshoek gezien vormt je orgaan een wezenlijk stukje energie dat jouw specifieke energie is. De vraag is hoe gaat de donorontvanger daarmee om. In het ergste geval is de donorontvanger daarmee in staat om te stelen of misschien wel om te moorden. En dat belast op negatieve wijze je energielichaam, wat voor jou als donorgever in het hiernamaals karma kan veroorzaken. Ook als een mens zogenaamd hersendood wordt verklaard is het allerminst zeker of het energielichaam het fysieke lichaam volledig heeft verlaten. Sterker nog, er blijft in het lichaam de eerste dagen altijd een beetje gevoel achter in het stoffelijke lichaam, noem het maar een laatste restje ziel, vooral als de donorgever sterk aan de aarde en aardse bezittingen was gehecht. De kans is daarom niet ondenkbeeldig dat de donor “geestelijk” de operatie meemaakt. Wees daarom terughoudend met het afstaan van uw organen, temeer daar veel mensen nog zo weinig weten over leven en dood en over de oorzaken van ziek zijn.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het boek:

  • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
  • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist