Wie stemt er nog op multinationals?

Als u straks wilt gaan stemmen realiseer je dan dat je daarmee de multimodale markten in de kaart speelt. Die hebben maar één doel: oneindige economische groei en maximalisatie van de winst. Daarin worden ze geen strobreed in de weggelegd door neoliberale  politici die hun voeten vegen op het pluche van de markt, die na hun politieke carrière een dik betaalde baan of adviesfunctie krijgen toegeschoven. En wat is het bereikte resultaat tot nu toe? Het dierenrijk wordt uitgeroeid de natuur wordt vernietigd en het milieu is zwaar vervuild door vervuiling van het oppervlakte water (grondwater, rivieren, zeeën), de bodem is door het vele landbouwgif verontreinigd, onze voeding is ziekmakend, de insecten die voor de bestuiving van de gewassen zorgdragen zijn inmiddels gedecimeerd tot 25 procent van de oorspronkelijke populatie en de lucht is door o.a. door fijnstof en elektromagnetische straling verstikkend. En voor wie het nog niet wist: Nederland staat al lange tijd op de 1e plaats als het meest vervuilende land van Europa! Is het niet opvallend hoeveel politici dit ontkennen? Dus mag er weer een vliegveld in Lelystad worden aangelegd en mogen regionale vliegvelden  worden uitgebreid. Het nieuwste verschijnsel is dat vrijwel elke politicus achter de klimaatdoelstelling aanrent  die zogenaamd onze zieke aarde zou moeten redden. Helaas is dit weer een verdienmodel voor de multimodale markt. Het klimaat volgt grotendeels een natuurlijk proces. Het werkelijk probleem is het inmiddels zwaar vergiftige MILIEU, het klimaat is daarvan  slechts een afgeleide.  

Wat is dan een mogelijke oplossing voor herstel van onze aarde? In mijn vorige blog heb ik daar uitvoerig bij stilgestaan, daarom volsta ik met een korte toelichting. Het milieuprobleem wordt primair veroorzaakt door de alsmaar voortschrijdende globalisering: de mondialisering van de economie. Omdat de politiek vindt dat Nederland maximaal moet kunnen profiteren van de mondiale economie is de wereldwijde import van goederen gigantische groot met alle gevolgen van dien: ernstige vervuiling door overbodige auto- vliegtuig- en scheepvaartbewegingen. In rationeel opzicht zijn de meeste transporten zinloos, omdat veel producten ook in Europa en Nederland kunnen worden geproduceerd. Want welk nut heeft nu de import van fruit, zoals appels uit New Zeeland of prullaria uit China. Zelfs het veevoer komt voor een deel uit Zuid- Amerika om de absurd grote veestapel van ons te voeden? De toekomst is een lokale en regionale economie op de schaal van Europa en uiteraard ons eigen land.

Echter zolang de vrije markt nog als religie wordt bedreven is dit helaas een utopie. Het wordt daarom tijd dat invloedrijke figuren in hoge maatschappelijke posities vanuit hun hart gaan spreken en handelen. Want we hebben politici nodig die het als een eer en grote verantwoordelijkheid beschouwen de gemeenschap te vertegenwoordigen. Echte staatslieden dus, onafhankelijk van economische belangen, die begrijpen dat je een gemeenschap niet alleen kunt runnen op basis van het herfinancieren van schulden en het aansturen van een star begrotingstekort. Het gaat om het uitoefenen van het rentmeesterschap in de ware zin van het woord: de planeet op een verantwoorde wijze overdragen aan de volgende generatie.

Hebben dan de politici alleen schuld hieraan dat dit niet gebeurt ? Grotendeels wel want zij moeten een intermediair te zijn tussen de burgers en de markt, maar zij dienen slechts het belang van de markt. Maar wij moeten zelf ook in de spiegel kijken. Vanwege de hang naar materie hebben veel burgers de neoliberale vele jaren politiek gesteund.  En  dat is niet één specifieke partij want de meeste politieke partijen, ook de oppositie, hanteren neoliberale uitgangspunten: economische groei en marktwerking.

De wereld waarin wij nu leven hebben we in feite allemaal aan meegewerkt. Maar ook al stel je je nog zo bewust op, in deze maatschappij ontkomt haast niemand eraan dat onze ‘individuele ecologische voetafdruk’ groter is dan wat de aarde aan kan. Ook al kun je dit niet voorkomen, het is wel belangrijk om bewust te zijn van je handelingen. Zo kun je je boodschappen kopen bij een middenstander in plaats van bij een grote retailer die zijn schappen vult met exotische groentes en fruit die hij wereldwijd aanvoert, je kunt je vliegvakanties beperken, niet de nieuwste modegrillen volgen maar eerst je oude spullen opgebruiken. Er zijn een legio aan voorbeelden te noemen en je hoeft niet roomser dan de paus te zijn, het gaat er om dat je in de handelingen en beslissingen bewust wordt van de gevolgen voor de omgeving.

Voor stemmen geldt hetzelfde: beken kleur en kies met je hart:

  • stem je voor een eigen belang of voor een partij met een humane en milieuvriendelijke doelstelling (niet te verwarren met een klimaat doelstelling). Helaas zijn partijen met een holistische visie slechts met een lantaarntje te vinden.
  • stem je niet, dan dien je je te realiseren dat de grootste (neoliberale) partij , daar een statistisch voordeel mee heeft.
  • maak je je stem ongeldig, dan geef je bijvoorbeeld blijk dat je niet op een idioot wil stemmen en je stemregistratie telt statistisch gezien wel mee.

En Ik? ik stem op een partij met een holistische visie op het gebied van humaniteit en die de aarde en zijn natuur een warm hart toedraagt.

Meer informatie en ook over mogelijke oplossingen kunt u vinden in de boeken:

  • Keerpunten in bewustwording’, uitgeverij Magister (ISBN 978.94.92079.25.1 papieren uitgave; ISBN 978.94.92079.26.8 e-boek) van Aad Orgelist
  • ‘Is de aarde een slavenplaneet’ (ISBN 9789461 533883, Uitgeverij Aspekt) van Aad Orgelist

 

Geplaatst in blog.