Wie

Aad Orgelist

Pas als je een groot deel van je levenspad hebt afgelegd, realiseer je je dat het ervaren van succes, teleurstelling, geluk en verdriet de meest wezenlijke gevoelens zijn, om als mens te kunnen groeien en om je authenticiteit te vinden.

Het opdoen van meervoudige kennis en ervaring op verschillende vakgebieden heb ik altijd belangrijk gevonden voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Vanuit het gezichtspunt dat ik een rationele opleiding heb gevolgd (HTS civiele techniek en bedrijfskunde) en de nodige consultancywerkzaamheden heb verricht, lijkt een combinatie met intuïtieve activiteiten, zoals energetische consultancy een paradox. Niets is echter minder waar. De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat alle materie energie is. Elke vorm van materie heeft een energieveld om zich heen. Energie is trilling en kan uit verschillende frequenties bestaan van zeer dichte energieën (materie) tot de meest subtiele energieën. Ook de mens heeft een energiesysteem dat uit verschillende lagen is opgebouwd.

Er zijn geen kant en klaar recepten voor gelukkig zijn. Evenmin dat economische groei en (overdreven) welvaart een gelukkiger samenleving oplevert. Onzekerheid, mislukking, fouten maken, onveiligheid en verdriet behoren tot de negatieve ervaringen van ons bestaan. Pas als je ze onder ogen ziet, er niet voor wegloopt, word je er mee geconfronteerd en ontdek je wie je werkelijk bent. Het is een opening naar bewustwording, zingeving  en zelfrealisatie.

Mensen associëren spiritualiteit vaak met ‘zweverig’ of ‘iets met geloof’. Het blijkt echter onmogelijk om niet aan spiritualiteit te doen omdat ieder mens in wezen spiritueel is. Spiritualiteit gaat over alles wat je beweegt, over persoonlijke en innerlijke ervaringen, over hetgeen wat betekenis geeft aan het leven en hoe je het leven van alle dag ervaart. Daarbij ben ik ervan bewust dat spiritualiteit een liefdevolle verbinding is met alles om je heen, het is de sleutel tot transformatie. Spiritualiteit gaat over bewust worden….. heel erg aards dus.

Aad Orgelist, geboren 18 juni 1947 te Rotterdam